Webový klient pro zjištění informací o objektu. Klient využívá sockets API pro získání informací zadaného objektu pomocí URL z WWW serveru s využitím HTTP 1.1. Požadované informace jsou vytištěny na standartní výstup.

Použití

./webinfo [-l] [-s] [-m] [-t] [-h]URL
[-l]		velikost objektu
[-s]		identifikace serveru
[-m]		informace o posledni modifikaci objektu
[-t]		typ obsahu objektu
[-h]		vypsani napovedy