Download

Mindmapa byla vytvářena v průběhu přednášek předmětu vyučovaném Doc. Pavlíkem, následně byla několikrát upravena a přeorganizována, byly odstraněny duplicity a položky byly seřazeny tak, aby byla zachována chronologická návaznost. Mindmapa by měla sloužit jako podpora pro studium tohoto předmětu. Skrze mindmapu lze rychle získat celkový přehled o předmětu a také vidět, jakým způsobem jsou jednotliví autoři provázaní a jak navzájem rozvíjejí myšlenky svých předchůdců.