Tag: VUT

Editor a simulátor vysokoúrovňových Petriho sítí

Autoři : Martin Knapovský, Martin Činčala Poznámka: Projekt do předmětu ICP, FIT VUT v Brně Download: petrinetsimulator Toto README obsahuje pouze nejdůležitějši informace, zbytek informací lze nalézt v dokumentaci…

8BITProducer

Download 8bitproducer Úvod Cílem projektu bylo implementovat jednoduchový záznamník a přehrávač melodií s vnitřní pamětí a vizualizací přehrávaného tónu. Projekt byl realizován na vývojovém přípravku s MCU MC9S08JM60 od firmy…

Simulátor číslicových obvodů

Gatesim 1. Úvod Tato práce se zabývá problematikou simulace číslicových obvodů na číslicových počítačích a podrobně prochází postupy použité při návrhu, modelování a implementaci modelu, který tyto simulace…

Sniffer OSPFv2 a OSPFv3

Download myospfsniffer Úvod Cílem projektu bylo implementovat aplikaci pro odposlech OSPF zpráv podporující IPv4 a IPv6 LSA topologické informace a po ukončení tohoto programu i exportér OSPFv3 LSA…

Brainmaster

Projekt běží na brainmaster.knapovsky.com Úvod Úkolem projektu byl návrh webového rozhranní aplikace pro testování krátkodobé paměti uživatele. Tato aplikace má za cíl oslovit mladší generaci lidí a nabídnout…

SMSCompress

Download smscompress Úvod Toto je dokumentace popisující návrh a implementaci programu, který dle parametrů příkazového řádku provádí konverzi vstupního textu do normalizované formy bez diakritiky, dále používá expanzivní…

READDIR Client-Server

Download: clientserver Stručný popis Implementace programu client/server pomocí BSD socketů. Server konkurentně zpracovává požadavky klienta na čtení složky v souborovém systému a odesílá mu odpovídající odpověď. Protokol READDIR Protokol…

Webclient

Download: webclient Webový klient pro zjištění informací o objektu. Klient využívá sockets API pro získání informací zadaného objektu pomocí URL z WWW serveru s využitím HTTP 1.1. Požadované informace…

Implementace interpretu imperativního jazyka IFJ10

Interpret IFJ Download Úvod Tato dokumentace je součástí projektu pro předměty IAL a IFJ, jehož náplní bylo implementovat interpret imperativního jazyka IFJ10. Varianta zadání Zvolili jsme variantu a/4/I…