Tag: VŠE

Kategorický imperativ

Kategorický imperativ, neboli také imperativ mravnosti, je ústřední součástí základů morálky, které Immanuel Kant zkoumá ve svém díle Základy metafyziky mravů. Dílo stanovuje nejvyšší princip morality, vysvětluje jeho…

Shifting the Burden Archetype

Introduction An underlying problem generates symptoms that demand attention. But the underlying problem is difficult for people to address, either because it is obscure or costly to confront….

Zpracování bioodpadu

Úvod Na počátku minulého století byl hlavní složkou komunálního odpadu popel, který se vkládal do popelnice. Název zůstal, avak dnešní hlavní složkou komunálního odpadu je odpad smíšený (SKO),…

Problematika přirozeného světa

Úvod Předpokládejme pro začátek a bez odvolání na filosofickou tradici, že přirozený svět není docela zmatečný název či termín, který si již nějaký obor přivlastnil a užívá svým…

Survival Simulation in NetLogo

Download: Survival WHAT IS IT? This model simulates situation where individual is forced to decide between two risky options. Either he roams world most of the time and risks…

Kritické faktory implementace metodik v podniku

Úvod Tato esej se ve stručnosti zabývá kritickými faktory při implementaci metodik do podniků. Nejdříve se na podnik zaměřím ze systémového pohledu a pokusím se zohlednit dopad změn…

Auguste Comte a náboženství Humanity

Auguste Comte Isidore Marie Auguste François Xavier Comte byl francouzský matematik, zakladatel pozitivismu, sociologie a společenský reformátor. Narodil se 19. ledna 1789 v Montpelliere v rodině úředníka. V…

Řešení konfliktů

Úvod Konflikt (z latinského conflictus – srážka) je starý jako lidstvo samo. Nejobecněji je definován jako střet dvou a více motivací. V širším smyslu je tento pojem užíván…

https://freeassociationdesign.files.wordpress.com/2010/04/neuron-map.jpg

Kde je vědomí?

Úvod Mysl je složitý výtvor, spředený z mnoha různých pramenů a zahrnující mnoho různých plánů. Některé z těchto prvků jsou tak staré jako život sám a některé jsou…

Hra života

Úvod Tato práce se zabývá hrou život (anglicky Game of life), která je dvoustavovým, dvourozměrnym celulárním automatem, který svým chováním připomíná vývoj společenství živých organismů. Hra je označována…