Tag: system

Simulace a multiagentní modely v ekonomii

Od atomu až k vědomí

Shifting the Burden Archetype

Introduction An underlying problem generates symptoms that demand attention. But the underlying problem is difficult for people to address, either because it is obscure or costly to confront….

Řešení konfliktů

Úvod Konflikt (z latinského conflictus – srážka) je starý jako lidstvo samo. Nejobecněji je definován jako střet dvou a více motivací. V širším smyslu je tento pojem užíván…

https://freeassociationdesign.files.wordpress.com/2010/04/neuron-map.jpg

Kde je vědomí?

Úvod Mysl je složitý výtvor, spředený z mnoha různých pramenů a zahrnující mnoho různých plánů. Některé z těchto prvků jsou tak staré jako život sám a některé jsou…

Hra života

Úvod Tato práce se zabývá hrou život (anglicky Game of life), která je dvoustavovým, dvourozměrnym celulárním automatem, který svým chováním připomíná vývoj společenství živých organismů. Hra je označována…