Tag: simulation

Simulace a multiagentní modely v ekonomii

Od atomu až k vědomí

Survival Simulation in NetLogo

Download: Survival WHAT IS IT? This model simulates situation where individual is forced to decide between two risky options. Either he roams world most of the time and risks…

Simulátor číslicových obvodů

Gatesim 1. Úvod Tato práce se zabývá problematikou simulace číslicových obvodů na číslicových počítačích a podrobně prochází postupy použité při návrhu, modelování a implementaci modelu, který tyto simulace…