Tag: neuroscience

Brain-Computer interface

Úvod S rozvojem výpočetní techniky se v posledních letech množí různé asistivní technologie, které pomáhají lidem s různým postižením. Můžeme se tak dnes setkat například s braillovy terminály…

Elektrokonvulzivní terapie

Úvod Elektrokonvulzivní terapie (ECT) je důležitou možností v léčbě duševních poruch, především těžkých a psychotických depresí. Je považována za velmi rychle účinkující metodu léčby a je indikována hlavně…