Tag: networking

Editor a simulátor vysokoúrovňových Petriho sítí

Autoři : Martin Knapovský, Martin Činčala Poznámka: Projekt do předmětu ICP, FIT VUT v Brně Download: petrinetsimulator Toto README obsahuje pouze nejdůležitějši informace, zbytek informací lze nalézt v dokumentaci…

Sniffer OSPFv2 a OSPFv3

Download myospfsniffer Úvod Cílem projektu bylo implementovat aplikaci pro odposlech OSPF zpráv podporující IPv4 a IPv6 LSA topologické informace a po ukončení tohoto programu i exportér OSPFv3 LSA…

READDIR Client-Server

Download: clientserver Stručný popis Implementace programu client/server pomocí BSD socketů. Server konkurentně zpracovává požadavky klienta na čtení složky v souborovém systému a odesílá mu odpovídající odpověď. Protokol READDIR Protokol…

Webclient

Download: webclient Webový klient pro zjištění informací o objektu. Klient využívá sockets API pro získání informací zadaného objektu pomocí URL z WWW serveru s využitím HTTP 1.1. Požadované informace…