Tag: management

IPPKID.cz

I have built this website, because I believe this project is really valuable. Martin Soldát is mapping evolution of European Union, Czech Republic, Religions and Culture. Amount of…

Kritické faktory implementace metodik v podniku

Úvod Tato esej se ve stručnosti zabývá kritickými faktory při implementaci metodik do podniků. Nejdříve se na podnik zaměřím ze systémového pohledu a pokusím se zohlednit dopad změn…