Tag: ecology

Zpracování bioodpadu

Úvod Na počátku minulého století byl hlavní složkou komunálního odpadu popel, který se vkládal do popelnice. Název zůstal, avak dnešní hlavní složkou komunálního odpadu je odpad smíšený (SKO),…