Cítíte se svobodní? Ano? Není to pouhá iluze svobody?

Nenarodil jsem se svobodný. Narodil jsem se do světa, který je řízen zákony v jejichž mezích jsem povinen se pohybovat. Byl jsem vychován dle konvencí tohoto světa, který tak utvořil mé myšlení a předurčil mi to, kým budu. Předurčil mi, že budu bojovat za své postavení, a že budu shromažďovat majetek, kterým budu poukazovat na to, jak dobře si mezi jinými stojím. Když budu mít málo, budu se cítit méněcenný, a když půjdu cestou ctižádosti, pak nebudu mít nikdy dost. Čím víc toho nashromáždím, tím měně budu mít volného času a tím hůř se budu cítit, jelikož věci, které vlastním nakonec budou vlastnit mě, mou mysl a mé tělo. Nemohu si svobodně vybrat sám sebe. Nemohu si vybrat svou víru a nemohu si vybrat ani to jak se chovat. Žiju mezi lidmi, žiju tam, kde je být jiný nežádoucí. Tam, kde se hodně čte to, co se hodně čte a také tam, kde se hodně poslouchá to, co se hodně poslouchá. Proč však musím uposlechnout? Jsem také člověk. Stejně tak, jako jiným “patří” tato země, tak patří i mě. Proč si nemůžu najít kousek pro sebe a žít tam. Tak jak já chci. A ne tak jak chtějí jiní. Proč? Svoboda? Není.