Co se stalo?
No, jsem trochu ztracený…
Všichni, kdo sem přijdou, to říkají.
Víte, mlha byla tak hustá…
Za tímto místem je už jen temnota.
Lidé to často říkají. Jinak řečeno,
nikdo neví, co leží v té temnotě.
Někde by tu měla být moje loď.
To, co hledáš, bylo vždycky ve tvém srdci.
Neviděl jste tu někde Autorav,
který vypadá jako malá holčička?
Jmenuje se Pinot a…
Není možné hledat všechny odpovědi najednou.
Moje loď… Ne, Pinot…
Viděl jste ji?
Ne. To, co potřebuješ, je to přijmout.
Jinak budeš opravdu navěky bloudit temnotou
a ztratíš ty, na kterých ti záleží.
Já to přijal.
To je dobře.
V tom případě, co jsi vlastně přijal?
Co?
Odpověz.
Já jsem se ztratil, to je všechno!
Dobrá práce.

ČSFD