• Autoři : Martin Knapovský, Martin Činčala
  • Poznámka: Projekt do předmětu ICP, FIT VUT v Brně
  • Download: petrinetsimulator

Toto README obsahuje pouze nejdůležitějši informace, zbytek informací lze nalézt v dokumentaci k programu, která vznikne vygenerovaním pomocí make doxygen v adresáři ./doc/html

Použití

 make - Překlad serveru a klienta
 make run - Spuštení klienta
 make runserver - Spuštení serveru
 make doxygen - Vygenerování dokumentace do ./doc/html/
 make pack - Vytvoření archivu s projektem
 make clean - Odstranění dočasných souborů a vygenerované dokumentace

Login

 Uživatelské jméno: "testuser"
 Heslo: "password"

Příklady

 ./examples/networks - Příklady sítí
 ./examples/configs - Konfigurační soubory klienta
 ./examples/history - Ukázka souboru s historií simulace
 ./examples/protocol - Ukázka zpráv komunikačního protokolu a samotný komunikační protokol

Server

Server2012 implementuje TCP server a metody pro simulaci vysokoúrovňových petriho sítí.

Implementace

Komunikace s klientem probíhá pomocí XML souboru. Krok simulace ma 3 hlavní fáze: ověření dostupnosti tokenu, kontrola podmínek a přesun tokenu. Každé místo v petriho siti obsahuje množinu tokenů, která je postupně filtrována. Pokud je po vyfiltrování množina prázdná, přechod nelze provést a klient tuto skutečnost oznamí přislušnou hláškou.

Spuštění

Server se spouští bez parametrů příkazem make runserver. Standardně naslouchá na portu 44444. Kdyz je port 44444 nedostupný, použije se náhodný volný port.

Klient

Klient slouži k tvorbě, prohlížení a simulaci simulačních souborů, které je mozné nahrát z místního úložistě, či ze serveru, ke kterému se klient připojuje na základě zadané ip adresy a portu. Klient je následně autentizován pomocí zadaného jména a hesla. Sítě, které byly ulozeny na server je mozné procházet a filtrovat dle vyhledávaného řetězce v polích, které uživatel vybere pro prohledávání. Při procházení sítí je možné procházet také simulačni historii dané sítě. Klientská aplikace uživateli umožňuje vytvářet Petriho sítě volbou daného módu myši, který se přepíná v toolbaru Mode. Místa a přechody ve scéně lze kopírovat, vkládat a odstraňovat s tím, že se při vložení vždy vytvoří nový prvek s unikátním ID. Pro úpravu vlastností daného prvku je k dispozici widget, jehož zobrazení lze zapnout či vypnout pomocí tlačítka “Display item properties”. Simulace je pak spouštěna, či krokována pomocí tlačítek v toolbaru. Simulaci je možné vrátit do předchozího stavu pomocí tlačítka se zpětnou šipkou. Aktuální nastavení je možné uložit do souboru config.xml. V adresáři ./examples/configs jsou připraveny soubory config1.xml a config2.xml, které je možné načíst a nastavit tak chování klienta.

Další soubory

 ./src/Doxyfile - Nastavení pro vygenerovaní dokumentace
 pomocí programu doxygen
 ./src/icon.png - Ikona programu pro doxygen