Category: Programming

Survival Simulation in NetLogo

Download: Survival WHAT IS IT? This model simulates situation where individual is forced to decide between two risky options. Either he roams world most of the time and risks…

Bug’s Escape 3D WebGL

Implementation of 3D logical game in JavaScript and WebGL

Editor a simulátor vysokoúrovňových Petriho sítí

Autoři : Martin Knapovský, Martin Činčala Poznámka: Projekt do předmětu ICP, FIT VUT v Brně Download: petrinetsimulator Toto README obsahuje pouze nejdůležitějši informace, zbytek informací lze nalézt v dokumentaci…

8BITProducer

Download 8bitproducer Úvod Cílem projektu bylo implementovat jednoduchový záznamník a přehrávač melodií s vnitřní pamětí a vizualizací přehrávaného tónu. Projekt byl realizován na vývojovém přípravku s MCU MC9S08JM60 od firmy…

Simulátor číslicových obvodů

Gatesim 1. Úvod Tato práce se zabývá problematikou simulace číslicových obvodů na číslicových počítačích a podrobně prochází postupy použité při návrhu, modelování a implementaci modelu, který tyto simulace…

Sniffer OSPFv2 a OSPFv3

Download myospfsniffer Úvod Cílem projektu bylo implementovat aplikaci pro odposlech OSPF zpráv podporující IPv4 a IPv6 LSA topologické informace a po ukončení tohoto programu i exportér OSPFv3 LSA…

HC08/HCS08 Instruction Set Cheat Sheet

I’ve made a cheat sheet for HC08/HSC08 programming. Based on freescale documentation. Download

Brainmaster

Projekt běží na brainmaster.knapovsky.com Úvod Úkolem projektu byl návrh webového rozhranní aplikace pro testování krátkodobé paměti uživatele. Tato aplikace má za cíl oslovit mladší generaci lidí a nabídnout…

XMLQuery

Download xmlquery Úvod Toto je dokumentace popisující návrh a implementaci programu XML Query v jazyku python, který dle zadaného dotazu provádí vyhledání požadovaného elementu v XML souboru. Parametry…

SMSCompress

Download smscompress Úvod Toto je dokumentace popisující návrh a implementaci programu, který dle parametrů příkazového řádku provádí konverzi vstupního textu do normalizované formy bez diakritiky, dále používá expanzivní…

READDIR Client-Server

Download: clientserver Stručný popis Implementace programu client/server pomocí BSD socketů. Server konkurentně zpracovává požadavky klienta na čtení složky v souborovém systému a odesílá mu odpovídající odpověď. Protokol READDIR Protokol…

Webclient

Download: webclient Webový klient pro zjištění informací o objektu. Klient využívá sockets API pro získání informací zadaného objektu pomocí URL z WWW serveru s využitím HTTP 1.1. Požadované informace…

Implementace interpretu imperativního jazyka IFJ10

Interpret IFJ Download Úvod Tato dokumentace je součástí projektu pro předměty IAL a IFJ, jehož náplní bylo implementovat interpret imperativního jazyka IFJ10. Varianta zadání Zvolili jsme variantu a/4/I…